αγαντάρω


αγαντάρω
αγαντάρω, αγάνταρα και αγαντάρισα, αγανταρισμένος βλ. πίν. 53

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αγαντάρω — 1. πιάνομαι γερά από κάτι 2. συλλαμβάνω 3. βοηθώ, ενισχύω κάτι 4. υπομένω, αντέχω 5. (προστ.) αγάντα α) πιάσε, κράτησε, στήριξε β) άντεχε, υπόμενε, βάστα γ) επίρρ. εμπρός με όλη τη δύναμη. [ΕΤΥΜΟΛ. < ιταλ. agguantare (= συλλαμβάνω). ΠΑΡ. το… …   Dictionary of Greek

  • αγαντάρω — (λ. ιταλ.), αγάνταρα και αγαντάρισα, πιάνω ή πιάνομαι καλά, κρατώ γερά: Τον έχει αγαντάρει γερά και δεν μπορεί να φύγει …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αγάντα — η [αγαντάρω] 1. το σημείο απ’ όπου μπορεί κανείς να κρατηθεί, π. χ. «κάνε αγάντα», βαστήξου 2. πάσσαλος ή κρίκος όπου δένεται το σκάφος …   Dictionary of Greek

  • μούντζα — και μούτζα και μούζα, η (Μ μούντζα και μούτζα και μούζα) καπνιά, μουντζούρα νεοελλ. 1. κηλίδα, μελανιά 2. επίχριση τού προσώπου κάποιου με μουντζούρα για εξευτελισμό 3. υβριστική χειρονομία με προτεταμένη την παλάμη και ανοιχτά τα δάχτυλα, αλλ.… …   Dictionary of Greek